Oxelösunds Teaterförening är en ideell förening som har
haft som uppgift att stimulera teaterlivet i kommunen.

Oxelösunds Teaterförening är upplöst och företräds av Riksteatern Regionalt.

Styrelsen bestod av 6 ordinarie medlemmar.
Ordinarie Eija Ruotsalainen ordförande, Terhi Iho-Savolainen sekreterare, Ann-Sofie Wall kassör, Conny Nilsén scenmästare, Fredrik Pettersson och Björn Blomqvist.